tilsynsrapport

Vi er stolte af den rapport, som et anmeldt tilsyn foretaget af BDO på vegne af Gribskov Kommune har ført til. Rapporten er fra november 2015 og baseret på en analyse af det datamateriale, som er indsamlet via interviews, observationer og skriftligt materiale.

Download den samlede tilsynsrapport her eller læs udvalgte vurderinger:

(Vær opmærksom på, at benævnelsen “borgere” i rapporten dækker over både vores studerende i STU-forløb, medarbejdere i beskyttet beskæftigelse og henholdsvis medarbejdere og elever i LAB- og KLAR-forløb).

Overordnet
Tilsynets overordnede vurdering af Kilden er, at der er ansat engagerede, dedikerede og reflekterende personale og ledelse, som arbejder målrettet med udvikling og progression for den enkelte borger og for selve arbejdspladsen.

Om rummelighed og fleksibilitet
Det vurderes, at der er en høj grad af rummelighed og fleksibilitet, dette både på borger- og personaleniveau. Alt drives af en omsorgsfuld og anerkendende omgang til og for hinanden, hvor der er en rød tråd gennem hele organisationen.

Om ledelsen og personalet
Ledelsen formår at benytte personalets specifikke fagområder og kvalifikationer, så alle yder det, som de er bedst til – hvilket også skinner igennem på borgerniveau.

Om konstruktiv pædagogik
Der forekommer ganske få magtanvendelser. Tilsynet vurderer, at det lave antal skyldes en konstruktiv pædagogisk indsats herfor. Det anerkendes, at ledelsen er ved at udarbejde en skriftlig procedure på magtanvendelsesområdet, og det anbefales, at denne gennemgås med personalet minimum en gang årligt.

Om dokumentering og målsætning
Tilsynet vurderer, at der dokumenteres og målsættes systematisk med alle borgere, dog bemærker tilsynet, at borgerne har svært ved at huske egne mål. En overvejelse kunne være, at synligøre og tydeligøre disse mål for borgerne via understøttende specialpædagogiske tilgange, så borgerne kan få ejerskab til egne mål og vide, i hvilken retning der skal arbejdes. Dette er især gældende for borgere i beskyttet beskæftigelse, hvorfor det anbefales at arbejde yderligere med dette område.

Om de fysiske rammer
I forhold til de fysiske rammer har ledelsen og personalet formået at omdanne Kildens fantastiske omgivelser til en produktiv pædagogisk arbejdsplads, hvor de er plads og rum til forskellighed samtidig med, at der er fokus på produktion.

Om økonomien
Endeligt vurderes det til, at tilbuddets økonomi fremstår gennemskueligt og bæredygtigt. Alle nøgletal vurderes til at være inden for det, som karakteriseres for ’normalt’. Eneste bemærkning er, at kompetenceudviklingsomkostningerne vurderes til at være lave sammenlignet med tilsvarende tilbud.