tilsynsrapport

Vi er stolte af den rapport, som et anmeldt tilsyn foretaget af BDO på vegne af Gribskov Kommune har ført til. Rapporten er fra efteråret 2018 og baseret på en analyse af det datamateriale, som er indsamlet via interviews, observationer og skriftligt materiale.

Tilsynsrapport Kilden 2018- Gribskov-Endelig rapport