Praktik

Vores elever og medarbejdere drømmer alle om et overskueligt, håndgribeligt og meningsfuldt arbejdsliv. I den forbindelse spiller praktikophold en afgørende rolle, fordi det er deres chance for at vise, hvad de kan. Både over for sig selv og virksomhederne.

Nogle praktikophold er korte, andre varer i månedsvis ude på en af arbejdspladserne i vores virksomhedsnetværk – og præcis som et praktikophold kan være, nemlig sammensat af ophold i flere forskellige afdelinger eller virksomheder.

Forud for praktikken har eleverne afprøvet mange af arbejdsopgaverene her på Kilden – og vi gør vores bedste for at sikre det rette match eleverne og virksomhederne imellem, så vi skaber de bedste forudsætninger for, at hver enkelt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet under individuel hensyntagen til arbejdsevner og ressourcer – med glade arbejdsgivere og nye medarbejdere som slutresultat.

Eksempler på praktikophold

Det kan være eleven fra Køkkenlinjen, der bliver praktikant i et bageri og sikrer, at der hele tiden er frisk brød på hylderne. 

Eleven fra Grøn linje, der får praktikophold hos et gartneri og med trænet hånd holder styr på pakkeriet. 

Eller eleven fra Café-/Servicelinjen, der kommer i praktik på et kursuscenter og bliver receptionistens højre hånd.

På den måde handler et praktikforløb både om, at Kildens unge og voksne oplever, hvad de faktisk kan bidrage med samtidig med, at virksomhederne erfarer, hvilke ofte oversete ressourcer de også kan få stor gavn og glæde af i deres ansættelser.

Sker det, skaber det en kæmpe gevinst – både for den enkelte, der kommer til at bidrage aktivt, og for samfundet både menneskeligt og økonomisk. Der bliver aktiveret en masse ressourcer, så alle parter bidrager til et mere rummeligt og mangfoldigt sted at være for os alle sammen.