målgrupper

Kilden har i dag unge og voksne i STU, LAB, 10.-11. kl., Flyverteam og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. De er dejligt forskellige som mennesker, men har en række fællestræk, som kommende elever og medarbejdere skal kunne se sig selv i.

Vores målgrupper falder typisk inden for forskellige kategorier:

  1. Personer, der dagligt har brug for meget hjælp og støtte, og hvor synlige og mærkbare kompetenceløft og faglig udvikling oftest sker gennem de praktiske rutiner
  2. Personer, som har brug for læringsmiljøer, hvor undervisningen foregår i praksis
  3. Unge og voksne, som er bevidste om deres egen situation og har en grundlæggende interesse i at udvikle deres muligheder
  4. På Kilden skal man være i stand til at indgå i et samarbejde med faglærere, andre ansatte og elever i Kilden, på Esrum Kloster og Nationalpark Kongernes Nordsjælland
  5. Man skal være i stand til at komme rundt uden brug af kørestol på grund af stedets fysiske rammer
  6. Man skal være indforstået med de krav og udviklingsmuligheder, der knytter sig til de publikumsvendte funktioner, som vi tilbyder via Kildens samarbejde med oplevelsesattraktionen Esrum Kloster og Nationalparken Kongernes Nordsjælland
  7. Alle skal respektere forbud mod brug af alkohol og stoffer
  8. Unge og voksne, der er præsentable og har god hygiejne
  9. Personer uden nogen former for problemer med kriminalitet og misbrug

For denne type elever kan vi tilbyde et ganske særligt miljø, hvor respekten for den enkelte er stor, hvor nye bånd knyttes på kryds og tværs, og hvor eleverne og medarbejderne rykker sig mere end de selv og deres pårørende ofte troede muligt.

Velkommen til!