Afklaringsforløb

Vi tilbyder afklaringsforløb til alle unge mellem 18 og 30 år. Formålet er at afklare den unges fremtidige beskæftigelsesmål og vejen dertil. Forløbet er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer.

Hvordan

Vores afklaringsforløb har stor rummelighed for den enkelte unge – uden at være et behandlingsforløb. Selve forløbet varer i alt 13 uger med mulighed for forlængelse.
Den unge får mulighed for at afprøve de forskellige linjer på Kilden og indgå i de sociale aktiviteter. Der udarbejdes en individuelt tilrettelagt handleplan, der blandt andet følger den struktur og indhold, som er gældende for vores andre tilbud på Kilden, kombineret med flere kortere og længerevarende praktikforløb.

Efter behov tilbydes mentorordninger, der sætter yderligere fokus på den unges beskæftigelsesmål.

Undervejs bringer vi alle den unges færdigheder i spil gennem bl.a. spændende læringsforløb, daglige meningsfyldte arbejdsopgaver og tæt dialog. På den måde kan vi:

  • dokumentere den unges arbejdsevner og ressourcer
  • skabe klarhed omkring den unges ønsker og muligheder
  • definere og beskrive de videre skridt frem mod målet om selvforsørgelse

Hvor

Kilden udgør som socialøkonomisk virksomhed den unges base under hele forløbet. Vi kan i den forbindelse tilbyde flere produktionslinjer med forskellige faglærere tilknyttet, men alle med samme pædagogiske udgangspunkt og menneskesyn. Desuden vil der være forskellige, individuelt tilrettelagte eksterne praktikker i forløbet.

Optagelse

Forløbet kræver visitation af kommunen. Det vil sige, at den unge er tilknyttet et jobcenter og modtager uddannelseshjælp – og når den unge sammen med sagsbehandleren kan se et brugbart og fremadrettet forløb i afklaringsforløbet, vil der blive visiteret hertil. For at komme i betragtning skal den unge som udgangspunkt:

  • være mellem 18 og 30 år
  • være aktivitets- eller uddannelsesparat og dermed modtage uddannelseshjælp
  • være delvis eller helt uafklaret i forhold uddannelse og vejen dertil
  • være ikke-voldelig og kunne trives sammen med andre unge med særlige behov
  • ikke være kørestolsbrugere
  • ikke have nogen former for misbrug

Har du spørgsmål angående forløbet, er du velkommen til at kontakte Kildens pædagogiske leder, Stine Eriksen, på tlf. 2510 0171, ste@scvk.dk