Bestyrelse

Kildens bestyrelse består af følgende medlemmer:

Erik Helmer Pedersen, formand. Direktør. Er indtrådt i Kildens bestyrelse den 19. august 2019

Anette Følsgaard, næstformand. Virksomhedsejer og bestyrelsesmedlem. Er indtrådt i Kildens bestyrelse den 1. marts 2008

Alexander Bergmann, bestyrelsesmedlem. Konsulent. Er indtrådt i Kildens bestyrelse den 23. september 2021

Mette Schou, bestyrelsesmedlem. Caféejer. Er indtrådt i Kildens bestyrelse den 1. januar 2023

Camilla Holck, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Faglærer/caféansvarlig. Er indtrådt i Kildens bestyrelse den 1. januar 2024