Formål

Vi arbejder dedikeret for at rykke unge og voksne, der har svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet, så de bliver i stand til at varetage rigtige jobs.

Det gør vi gennem meningsfuld uddannelse og beskæftigelse i virkelighedsnære rammer, hvor vores elever og medarbejdere bl.a. bidrager til oplevelsesattraktionen Esrum Kloster og Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed, og det kan mærkes. De elever og medarbejdere, der kommer her, bliver mødt med anerkendelse og et ønske om, at Kilden vil bidrage til, at de skal udvikle sig og skabe resultater.

Alt sker selvfølgelig på den enkeltes præmisser og i takt med, at den enkelte får styrket sine sociale, faglige, personlige og samfundsmæssige kompetencer. Men formålet er altid, at vores medarbejdere og elever skal udvikle sig, så de kan komme videre og få en tilknytning til det ordinære og rummelige arbejdsmarked. Det er godt for dem selv og for samfundet.

De unge og voksne, der kommer hos os, får mulighed for at opnå fornyet indsigt i, hvem de er, og hvad de kan. På den måde kan de skabe nye historier om sig selv, som gør en verden til forskel for dem, når de tager herfra og på vej til nye arbejdsopgaver i andre virksomheder.