Tilsynsrapporter

Vi er stolte af vores tilsynsrapporter, som er udarbejdet efter anmeldte tilsyn foretaget af BDO eller Socialtilsyn Syd på vegne af Gribskov Kommune.

Rapporterne er fra 2018, 2019, 2021 og 2023. De er alle baseret på en analyse af det datamateriale, som er indsamlet via interviews, observationer og skriftligt materiale.

Tilsynsrapport Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden 2023

Tilsynsrapport Dagtilbuddet Kilden 2021-Gribskov-Faktuel høring

Tilsynsrapport Kilden 2019-Gribskov-Endelig rapport

Tilsynsrapport Kilden 2018- Gribskov-Endelig rapport