Klubaftener

Cirka en gang om måneden inviterer vi til klubaften på Kilden for alle vores nuværende og tidligere elever og medarbejdere. Fra kl. 14 – 18 skruer vi op for hyggen med blandt andet spil, musik, snak og snacks. På hver klubaften er der et tema, og vi spiser aftensmad sammen.

Formålet med klubaftenerne er at styrke deltagernes sociale netværk og udveksle erfaringer i forhold til uddannelse, arbejde og privatliv. På den måde indgår klubaftener også som en del af vores efterværn – og vores erfaringer er meget positive, idet der bliver knyttet bånd på kryds og tværs.

Du kan se i vores kalender, hvornår klubaftenerne finder sted, og hvad der er temaet på til det enkelte arrangement.

Det er gratis at deltage – bare husk tilmelding via vores facebookside