virksomhedsnetværk

Vores virksomhedsnetværk er unikt og afgørende for, at vi når vores mål. Lige nu består det af 45 virksomheder fra Gribskov, Hørsholm, Helsingør og Frederikssund Kommune.

Sammen tager vi ejerskab og ansvar for at sikre arbejdsidentiteter, praktikpladser og varige jobs til unge og voksne, som ellers har haft svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det er til glæde for alle partner.

Hvordan foregår det?
Netværket virker på den måde, at kommunerne visiterer de unge og voksne til Kilden. Vi sørger derefter for at skabe det rette match med de virksomheder, der stiller tid, ressourcer og rammer til rådighed.

Virksomhederne tilbyder f.eks. praktikophold af 3-6 uger og op til 6 måneders varighed, hvor praktikanterne kan roterer mellem forskellige virksomheder og praktikker, som en del af deres forløb – eller Kildens Flyverteam har en gruppe unge og voksne med ude i virksomhederne sammen med en faglærer/ coach fra Kilden. Her løser de forskelligartede driftsopgaver, som virksomhederne har brug for. Er der det rette match, kan dette fører til en ansættelse under særlige vilkår.