Virksomhedsnetværk

Som socialøkonomisk virksomhed, der uddanner unge mennesker til at komme ud på arbejdsmarkedet, er samarbejde med lokale virksomheder afgørende for, at vi når vores mål. Lige nu har vi samarbejde med dagligvarebutikker flere steder i Nordsjælland og Københavnsområdet og med nordsjællandske entreprenørfirmaer.

Sammen tager vi ejerskab og ansvar for at sikre arbejdsidentiteter, praktikpladser og varige jobs til unge og voksne, som ellers har haft svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det er til glæde for alle partner.

Vi vil meget gerne udvide vores virksomhedsnetværk, så hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad Kilden kan tilbyde, og hvilke personlige, sociale og faglige kompetencer, de unge, som uddanner sig på Kilden, har, så er du meget velkommen til at kontakte

Pædagogisk leder Stine Eriksen på telefon 2510 0171, ste@scvk.dk

Hvordan foregår det?
Netværket virker på den måde, at kommunerne visiterer de unge og voksne til Kilden. Vi sørger derefter for at skabe det rette match med de virksomheder, der stiller tid, ressourcer og rammer til rådighed.

Virksomhederne tilbyder f.eks. praktikophold af 3-6 uger og op til 6 måneders varighed, hvor praktikanterne kan rotere mellem forskellige virksomheder og praktikker som en del af deres forløb. Her løser de forskelligartede driftsopgaver, som virksomhederne har brug for. Er der det rette match, kan dette føre til en ansættelse under særlige vilkår.