stu-uddannelse

En STU-uddannelse hos os er tilrettelagt efter samme vilkår som særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser andre steder, men er alligevel noget helt for sig. 

Vi kan nemlig tilbyde nogle unikke omgivelser som en del af Esrum Kloster & Møllegård, Nationalparken Kongernes Nordsjælland og et virkelighedsnært miljø som en socialøkonomisk virksomhed med et klart defineret formål.

STU-uddannelsen er målrettet 16-25-årige unge. Den henvender sig til unge med særlige behov, der af fysiske eller psykiske grunde ikke – selv med specialpædagogisk støtte – vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.

Unge i kørestol kan vi desværre ikke tage imod, da vi holder til på Møllegården ved Esrum Kloster, hvor der er masser af brosten og trapper.

For at komme ind på STU-uddannelsen skal den unge først visiteres af sin kommune, UU-vejledningen via STU-vejleder og et visitationsudvalg.

På Kilden er opsigelsesfristen på et STU-forløb 3 måneder, med mindre andet er aftalt.

Rammen for udvikling 

Unge, der starter på uddannelsen, kan se frem til 3 års udvikling på fuld tid inklusiv et afklaringsforløb og et udslusningsforløb/efterværn.

På Kilden går læring og produktion hånd i hånd, og uddannelsen består derfor både af undervisning og praktiske aktiviteter. Blandt andet kommer den unge i praktik hos de virksomheder, vi samarbejder med.

Vi lægger stor vægt på faste rammer og forudsigelighed i dagligdagen på uddannelsen. Det giver den unge tryghed og mod til at rykke sig.

Alle unge, der begynder på STU-uddannelsen hos os, starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Det giver både den unge selv og os, forældre/værger samt andre fagpersoner et solidt indblik i den unges ønsker og muligheder. Både i forbindelse med uddannelsesforløbet og med henblik på fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse.

Som en del af afklaringsforløbet udarbejder vi en endelig, individuel uddannelsesplan for den unge. Den er afgørende for, at vi kan tilrettelægge det videre forløb, så det matcher den enkelte bedst muligt – og så alle har et overblik over, hvor den unge er på vej hen udviklingsmæssigt.

Selve uddannelsen

Som led i de unges læringsforløb bliver de unge også undervist i almendannende fag som medborgerskab, arbejdsmiljø, ergonomi, førstehjælp, sikkerhed, demokrati, botræning mm. Vi tilbyder desuden kreative fag som f.eks. fotolære, læderarbejde og maleri og har også fritidsaktiviteter på skemaet som for eksempel cykling, løb, boldspil og fitness.

Derudover tilbyder vi fast tre faglige linjer: Grøn linje, Køkken- og Cafélinjen samt Servicelinjen, der på hver sin måde ruster de unge inden for forskellige discipliner.

Endelig er praktikophold også en del af undervisningsforløbet. Læs mere om mulighederne her.

Individuel tilrettelæggelse

Vi tilrettelægger både undervisning, praktiske aktiviteter og virksomhedpraktikker ud fra den enkeltes evner, kompetencer, ønsker og muligheder samt den udannelsesplan, der bliver lavet i forbindelse med det indledende afklaringsforløb. Planen justeres minimum en gang årligt. Vi holder statusmøder 2 x årligt med den unge og UU-vejleder.