Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

En STU hos os er tilrettelagt efter samme vilkår som særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser andre steder, men er alligevel noget helt for sig. 

Vi kan nemlig tilbyde nogle unikke omgivelser som en del af Esrum Kloster & Møllegård, Nationalparken Kongernes Nordsjælland og et virkelighedsnært miljø som en socialøkonomisk virksomhed med et klart defineret formål.

STU er målrettet 16-25-årige unge. Den henvender sig til unge med særlige behov, der af fysiske eller psykiske grunde ikke – selv med specialpædagogisk støtte – vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.

Unge i kørestol kan vi desværre ikke tage imod, da vi holder til på Møllegården ved Esrum Kloster, hvor der er masser af brosten og trapper.

For at komme ind på STU skal den unge først visiteres af sin kommune, UU-vejledningen via STU-vejleder og et visitationsudvalg. Vi tager meget gerne imod unge i praktik, som overvejer en STU hos Kilden, så du kan se, om det er noget for dig.

På Kilden er opsigelsesfristen på et STU-forløb 1 måned til udgangen af en måned.

Rammen for udvikling 

Unge, der starter på uddannelsen, kan se frem til tre års udvikling af den enkeltes personlige, faglige og sociale kompetencer på fuld tid inklusiv et afklaringsforløb samt et udslusningsforløb/efterværn.

På Kilden går læring og produktion hånd i hånd, og uddannelsen består derfor både af undervisning og praktiske aktiviteter. Blandt andet kommer den unge i praktik hos de virksomheder, vi samarbejder med eller i intern praktik på Kilden.

Vi lægger stor vægt på faste rammer og forudsigelighed i dagligdagen på uddannelsen. Det giver den unge tryghed og mod til at rykke sig.

Alle unge, der begynder på STU hos os, starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Det giver både den unge selv og os, forældre/værger samt andre fagpersoner et solidt indblik i den unges ønsker og muligheder. Både i forbindelse med uddannelsesforløbet og med henblik på fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse.

Som en del af afklaringsforløbet udarbejder vi en endelig, individuel uddannelsesplan for den unge. Den er afgørende for, at vi kan tilrettelægge det videre forløb, så det matcher den enkelte bedst muligt – og så alle har et overblik over, hvor den unge er på vej hen udviklingsmæssigt.

Selve uddannelsen

Som led i de unges læringsforløb er der på Kilden tværfaglige undervisningsmoduler i fx medborgerskab, demokrati, ADL, krop og sundhed og ung i Danmark. Derudover har vi et mediehold, som eleverne kan deltage på på tværs af linjer, ligesom der er mulighed for at komme på vores hestehold, hvis man har en særlig interesse for det.

Derudover tilbyder vi fast fire faglige linjer: Grøn/Krea linje, Cafélinjen, Køkkenlinjen samt Servicelinjen, der i hverdagen og med specifikke læringsforløb på hver sin måde ruster de unge inden for forskellige discipliner.

Årshjul for de fire linjer kan findes her: Årshjul café 2023/2024, Årshjul køkken 2023/2024, Årshjul grøn/krea 2023/2024, Årshjul service 2023/2024.

Endelig er praktikophold også en del af undervisningsforløbet. Læs mere om mulighederne her. Under praktikkerne støtter Kilden med besøg og telefonsamtaler for at følge med i, hvordan det går i praktikken. Mens man er i praktik, er man også mere end velkommen til at deltage i vores klubaftener.

Efter praktikken udarbejder vi sammen med elev og praktiksted en opsamling af erfaringer fra forløbet.

Afslutning
Når uddannelsen er slut, holder Kilden en translokation, hvor der bliver holdt taler, STU-eleven får gaver og en hue. Dagen plejer at være rigtig festlig, og familie og kommune inviteres med.

Individuel tilrettelæggelse

Vi tilrettelægger både undervisning, praktiske aktiviteter og virksomhedspraktikker i samarbejde med den enkelte elev ud fra den enkeltes kompetencer, ønsker og muligheder samt den uddannelsesplan, der bliver lavet i forbindelse med det indledende afklaringsforløb. Planen justeres minimum en gang årligt. Vi holder statusmøder to gange om året med den unge og UU-vejleder.