Jobs

Som socialøkonomisk virksomhed har vi som mål for vores STU-elever, unge i afklaringsforløb og løbende praktikanter, at de slutteligt opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kilden hjælper og afklarer de unge og voksne til en beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ansat under særlige vilkår. Dette sker med den rette støtte og coaching direkte ude i virksomhederne, hvor vi afklarer deres personlige, faglige og sociale kompetencer og ressourcer og får løst de mange opgaver, som virksomhederne har brug for.
Derudover har vi et tæt samarbejde med de lokale virksomheder, og herigennem opretter vi individuelle praktikforløb, der enten kan føre til en ansættelse på særlige vilkår eller et EGU-forløb.

Vi har naturligvis også selv ansat medarbejdere i  beskyttet beskæftigelse som gartnermedhjælpere, køkkenassistenter og opvaskere m.m. De møder ind hver dag på Kilden og udfører meningsfyldte driftsopgaver i form af pasning af vores udearealer, vask af uniformer, duge, køkkenopvask m.m. Derudover har vi voksne i arbejdsprøvninger og medarbejdere ansat i flex.

Vores medarbejdere betyder rigtig meget både for driften af stedet her, for den service vi kan yde og for et miljø med masser af rummelighed og mangfoldighed.

På den måde forsøger vi selv at være rollemodel for andre virksomheder – særligt dem i vores virksomhedsnetværk – som vi arbejder tæt sammen med om forskellige praktikophold, der gerne skulle føre til endnu flere jobs.