Medbestemmelse/demokrati

Kilderåd

Kilderåd er etableret med et ønske om at inddrage vores elever og medarbejdere i udviklingen på Kilden.

Kilderåd er vores måde at give elever og medarbejdere mulighed for medbestemmelse samt indflydelse på vores hverdag. Det er en demokratisk proces, hvor de unge sætter dagsordenen og får medindflydelse.

Det tilstræbes at gøre procedurer og afholdelse af møderne mest muligt gennemskuelige, enkle og brugbare, så udvalget får størst muligt succes og en klar berettigelse for vores elever og medarbejdere.

Vedtægter, dagsorden og referater bliver udarbejdet og gennemført af rådet og faglærer i fællesskab.