Velkommen

Forestil dig et sted, hvor ingen skal kæmpe med at være anderledes eller udenfor. Et sted, hvor alle bliver set som hele mennesker med flere muligheder end udfordringer.

Her går læring og praktiske meningsfyldte arbejdsopgaver  med faste rammer og mål hånd i hånd  – for læringsforløbene er også en del af vores produktion og serviceydelser.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed med både uddannelse og produktion som vores virke.

Og gennem uddannelse og beskæftigelse udvikler de unge sig på en måde, så særlige behov bliver til særlige kompetencer. Af den slags erhvervslivet kan bruge.

Sådan et sted er den socialøkonomiske virksomhed Kilden. Det er ret enestående,
og du skal være velkommen  …

 

Kender du vores 10. + 11. SKOLEÅR ?

En platform for videre uddannelse? Et springbræt til at blive tilknyttet en virksomhed? Uanset målet tilbyder vi et ekstra 10. eller 11. “skoleår” til unge, der:

  • har brug for et særligt tilrettelagt ”skoleår” med f.eks. et længerevarende praktikophold eller et brobygningsforløb, de kan bruge i deres fremtidige beskæftigelse eller f.eks. STU-uddannelse
  • vil opnå yderligere faglige, sociale og personlige færdigheder for at blive uddannelsesparate
  • trænger til et afklaringsår for at bliver klogere på deres interesser, ressourcer, færdigheder, udfordringer og begrænsninger med henblik på at vælge uddannelsesretning ud fra en solid platform med udarbejdelse af egne handleplan.

Adgangskrav
Vi kan kun tilbyde det ekstra “skoleår”, hvis der er sagligt grundlag og et klart mål for indsatsen, herunder en handleplan iht. serviceloven og en uddannelsesplan for den unge. De nærmere omstændigheder for “skoleåret” aftaler vi i samarbejde med den unge, forældrene/hjemmet, den kommunale myndighed og UU-vejlederen.

Rammer
Dagligdagen er præget af struktur og forudsigelighed for at skabe en tryg ramme, hvor vi kan fokusere på at styrke og motivere den enkelte til at udvikle sig personlig, fagligt og socialt. Alt sker med tæt støtte og rådgivning fra kompetente faglærere og ikke mindst kontaktfaglæreren, som den enkelte unge tilknyttes.

Indhold
Undervisningen er praksisnær og foregår altid i hold sammen med andre unge. Det kan være på vores Køkken- og Cafélinje, Servicelinje eller på Grøn linje. Det er ikke muligt at vælge linje på forhånd – til gengæld er vi meget opmærksomme på den unges behov, færdigheder og interesser og vælger linjen ud fra dette. Nogen går på den samme linje hele året, andre skifter undervejs.

Det er ikke muligt at afslutte 10. skoleår hos os med eksaminer, men det ekstra “skoleår” læner sig op ad den struktur og det indhold, som gælder for vores STU-tilbud.

 

 

 

Instagram

Please enter a User ID on the Instagram Feed plugin Settings page.

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.