Linjer

På Kilden har vi tre faglige linjer. Vi vil nemlig gerne tilbyde de muligheder, opgaver og udfordringer, der matcher lige præcis den enkelte.

Vi ønsker, at vores elever og medarbejdere skal være der, hvor de udvikler sig mest muligt. Både socialt, fagligt og personligt.

Det er begrundelsen for, at det er vores professionelle personale, der i samarbejde med den enkelte elev vælger mellem følgende linjer:

Grøn/Kreativ linje
Som STU-elev eller ansat i beskyttet beskæftigelse på Grøn/Kreativ linje er du med til at passe de grønne områder omkring Esrum Kloster & Møllegård. Det indebærer alt fra anlægning og dyrkning af haver til maskinel pasning af græsarealer og skovstier. Vi er ude i den fri natur det meste af året og følger planter, træer, dyr og årstiderne. Du lærer at fælde og beskære træer, pode æbletræer, dyrke og flette pil, lave dekorationer, klippe hæk og meget mere. Der er også mulighed for at tage et traktorkørekort. På grøn linje vil du også binde knob, lave træhåndværk, passe maskiner, reparere ting og bygge af genbrugsmaterialer. Vi hjælper å-lauget med at etablere gydebanker, fange ørreder til gydning og tager vaders på og passer Esrum å-løb omkring Esrum Kloster.

Du vil gennemgå fire faste læringsmoduler:
– Håndværk
– Planteproduktion
– Skov/træer
– Dyr

Du vil ved fuldført undervisningsmodul modrage et kompetencebevis, som du kan bruge i din fremadrettede jobsøgning.

Undervisningen foregår som et vekselvirke mellem teori og praktisk læring. Du får et indblik i afgrøders næringsmæssige værdi og indholdsstoffer, brug og pasning af redskaber og betjening af maskiner, planteformering, krydderurter, pasning af bede mv., samt hvordan årets gang er i naturen. Disse kompetencer kan klæde dig på til at arbejde på en planteskole, blomsterbutik, landbrug, maskinservice eller lignende.

Køkkenlinjen
Som elev eller ansat i beskyttet beskæftigelse på Køkkenlinjen er du med til at producere mad til personalet på Kilden, Esrum Kloster og Nationalpark Kongernes Nordsjælland samt retter til Kildens café Møllecaféen. Du oplæres og uddannes til at varetage flere helt eller delvis selvstændige arbejdsfunktioner inden for tilberedning og produktion af mad samt Kildens produkter. Herunder planlægning, indkøb, tilberedningsmetoder, anretning og servering, råvarekendskab, kostplanlægning, mål og vægt, opskriftberegning, økologi, rengøring og hygiejne.

Du vil gennemgå fem faste læringsmoduler:
– Rengøring og køkkenhygiejne. Egenkontrol og hygiejnebevis
– Bagning
– Kost og ernæring
– Konservering
– Tilberedningsmetoder

Du vil ved fuldført undervisningsmodul modtage et kompetencebevis, som du kan bruge i din fremadrettede jobsøgning.

Undervisningen foregår som et vekselvirke mellem teori og praktisk læring. Du får et indblik i, hvordan madlavning til en virksomhed og mange mennesker foregår i praksis. Du vil blive undervist med praktiske opgaver og teoretisk forståelse for produktionskøkken.

Café-/Servicelinjen
Som elev eller ansat i beskyttet beskæftigelse på Café-/Servicelinjen er du med til at få Kilden til at køre. Det indebærer alt fra opdækning til fester og arrangementer, kundebetjening, tøjvask, let rengøring, lageroptælling samt forplejning til møder. Du indgår i driften af Kildens Café Møllecaféen, hvor du vil blive oplært og uddannet i cafédrift. Du vil varetage tjeneropgaver og være med til at betjene kunder, servere, rydde af og klargøre.

Du vil gennemgå fem faste læringsmoduler:
– Rengøring, hygiejne
– Tjenermodul, fremtoning – Det gode Værtskab
– Borddækning og forplejning
– Folkekøkken
– Vask og vedligehold

Du vil ved fuldført undervisningsmodul modtage et kompetencebevis, som du kan bruge i din fremadrettede jobsøgning.

Undervisningen foregår som et vekselvirke mellem teori og pratisk læring. Du får et indblik i, hvordan en café drives og tilegner dig kompetencer, der kan klæde dig på til fx arbejde i en café, et konferencecenter eller lignende.

Du skal vælge Kilden for det, elever og medarbejdere overordnet får i vores unikke omgivelser:

Meningsfuld uddannelse og beskæftigelse i en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder virkelighedsnære rammer og har en stærk tro på, at alle kan udvikle sig og skabe resultater i det rette miljø.