Skoler

Repræsenterer du en skole og er interesseret i at høre mere om, hvorvidt Kildens tilbud er det rette for en elev, er du velkommen til at kontakte os.

Vi inviterer gerne skolernes vejledere og ansatte til møder på Kilden, ligesom vi via visitationssamtale med den unge åbner op for en snusepraktik.
Det skaber afklaring, god mening, stærke relationer og smidige samarbejder til glæde for alle – ikke mindst de unge.

Kontakt Kildens pædagogiske leder, Stine Eriksen, på 2510 0171.