Menneskesyn/pædagogik

Helhedsorienteret, fuld af omsorgsfuld respekt og baseret på overbevisningen om, at ethvert menneske er kompetent i sit eget liv. Sådan er vores overordnede syn på de unge og voksne, der kommer på Kilden. 

Her er en rummelig atmosfære ude som inde, og vi går meget op i indbyrdes at kommunikere på en måde, der får den enkelte til at opleve det relationelle samspil som en succes.

Mere dybdegående bygger vores menneskesyn på perspektiverne: Det systemiske, det narrative og den anerkendende tilgang.

Det systemiske perspektiv

Vi arbejder ud fra idéen om, at der ikke eksisterer en objektiv sandhed om verden eller om, hvordan tingene er. Vi har alle hver vores forståelse af verden og os selv, og vi påvirker både os selv og hinanden via vores valg, handlinger og ord. I dagligdagen betyder det, at vi

  • er nysgerrige på hinanden
  • husker hinanden på, at alle altid gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har
  • ikke fokuserer på problematikker, men undersøger, hvad der kendetegner de situationer, hvor problemet er mindre eller slet ikke fremtrædende.
  • ikke fokuserer på mangler eller karaktertræk hos den enkelte, men på relationer og situationer set i en helhed
  • at vi som mennesker forandrer os gennem vækst og sammenspil

Det narrative perspektiv

Vi arbejder også ud fra idéen om, at vi skaber mening gennem de historier, vi fortæller hinanden fra vores liv. Historierne bestemmer vores samspil med andre mennesker, vores identitet og vores opfattelse af verden og os selv. I dagligdagen betyder det, at vi

  • fokuserer på de positive historier og danner nye fortællinger om den enkelte, der er med til at styrke deres udvikling
  • udforsker problemets historie, hvis noget er svært for den enkelte eller i en relation, i stedet for at opfatte den enkelte som problemet
  • undersøger, hvordan problemet påvirker forskellige områder af den enkeltes liv, og hvordan problemet er sluppet af sted med at få indflydelse på handlinger og selvopfattelse
  • husker hinanden på, at der bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm – og med det udgangspunkt fokuserer på, hvad der står i vejen for det, og hvad der er den enkeltes intentioner i livet – eller bare hverdagen
  • hjælper den enkelte til en ny identitetsforståelse ved at få nye historier frem i lyset, sætte ord på dem, dyrke dem og dermed gøre de problematiske historier mindre dominerende

Den anerkendende tilgang i form af KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

KRAP tager udgangspunkt i, at vi alle oplever vores tanker som vores virkelighed, at alle mennesker har ressourcer, og at alle mennesker har et grundlæggende behov for anerkendelse. På Kilden tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og arbejder på at udvikle disse og opdage nye, som kan bruges og udvikles. Et fokus på ressourcer giver et mere positivt syn på en selv. Alle har brug for anerkendelse, og når man får anerkendelse bliver man mere tryg i de situationer, der opstår i løbet af en dag. Derudover får man større tiltro til, at man kan løse en given opgave. Man får redskaber til at afdække muligheder, behov og forudsætninger for at sætte fokus på egen og andres tænkning for at skabe forandring og udvikling.