Socialøkonomi

Kilden er en registreret socialøkonomisk virksomhed og dermed en del af en anderledes virksomhedsform.

Det betyder, at vi tjener penge på almindelige markedsvilkår, men bruger størstedelen af vores overskud til at skabe uddannelse og beskæftigelse for unge og voksne, der har svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Socialøkonomi skal dog ikke forveksles med frivillighed, da vi benytter samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. Præcis som dem har vi et ønske om at tjene penge, ligesom vi har klare forventninger til både vores personale og medarbejdere.

At være en socialøkonomisk virksomhed gør os både i stand til til at hjælpe på et menneskeligt og et samfundsmæssigt niveau. Ligesom koblingen mellem pædagogik og moderne virksomhedsdrift er helt i tråd med Kildens formål.