kommuner

Vores samarbejde med kommunerne og dermed antallet af elever og medarbejdere, der bliver visiteret til Kilden, er selvsagt afgørende for os. Omvendt har vi også noget enestående og af høj værdi og kvalitet at tilbyde kommunerne:

  • Nogle unikke rammer for unge og voksne, der ikke kan klare sig i de gængse kommunale tilbud
  • En pædagogisk tilgang, der gør, at disse mennesker for alvor udvikler sig fagligt, social og personligt
  • En socialøkonomisk ånd, der er dedikeret til at sikre varig tilknytning til arbejdsmarkedet for unge og voksne, der ellers ville være overgået permanent til offentlige ydelser

På Kilden har vi således et kompetent og funktionsdygtigt samarbejde med primært Gribskov Kommune, som vi hører under, men også med vores nabokommuner. Stadig flere kommer til, blandt andet har vi STU-elever fra København, Fredensborg og Hørsholm Kommune.

Repræsenterer du en kommune, kan vi anbefale dig at læse den tilsynsrapport, som BDO på vegne af Gribskov Kommune udarbejdede i 2021. Har du spørgsmål i forbindelse med et samarbejde, er du velkommen til at kontakte Kildens leder på tlf. 6020 1485