10. + 11. skoleår

En platform for videre uddannelse? Et springbræt til at blive tilknyttet en virksomhed? Uanset målet tilbyder vi et ekstra 10. eller 11. “skoleår” til unge, der:

  • har brug for et særligt tilrettelagt ”skoleår” med f.eks. et længerevarende praktikophold eller et brobygningsforløb, de kan bruge i deres fremtidige beskæftigelse eller f.eks. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
  • vil opnå yderligere faglige, sociale og personlige færdigheder for at blive uddannelsesparate
  • trænger til et afklaringsår for at blive klogere på deres interesser, ressourcer, færdigheder, udfordringer og begrænsninger med henblik på at vælge uddannelsesretning ud fra en solid platform med udarbejdelse af egen handleplan

Adgangskrav
Vi kan kun tilbyde det ekstra “skoleår”, hvis der er sagligt grundlag og et klart mål for indsatsen, herunder en handleplan iht. serviceloven og en uddannelsesplan for den unge. De nærmere omstændigheder for “skoleåret” aftaler vi i samarbejde med den unge, forældrene/hjemmet, den kommunale myndighed og UU-vejlederen.

Rammer
Dagligdagen er præget af struktur og forudsigelighed for at skabe en tryg ramme, hvor vi kan fokusere på at styrke og motivere den enkelte til at udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Alt sker med tæt støtte og rådgivning fra kompetente faglærere og ikke mindst kontaktfaglæreren, som den enkelte unge tilknyttes.

Indhold
Undervisningen er praksisnær og foregår altid i hold sammen med andre unge. Det kan være på vores Køkkenlinje, Café/Servicelinje eller på Grøn/Krea-linje. Linjen bliver valgt ud fra den unges interesser, færdigheder og ressourcer. Nogle går på den samme linje hele året, andre skifter undervejs.

Det er ikke muligt at afslutte 10. skoleår hos os med eksaminer, men det ekstra “skoleår” læner sig op ad den struktur og det indhold, som gælder for vores STU-tilbud.