praktik

Vores elever og medarbejdere drømmer alle om et overskueligt, håndgribeligt og meningsfuldt arbejdsliv. I den forbindelse spiller praktikophold en afgørende rolle, fordi det er deres chance for at vise, hvad de kan. Både over for sig selv og virksomhederne.

Nogle praktikophold er korte, andre varer i månedsvis ude på en af arbejdspladserne  i vores virksomhedsnetværk – – og  præcis som et praktikophold kan være, nemlig  sammensat af ophold i flere forskellige afdelinger eller virksomheder.

Forud for praktikken  har eleverne  afprøvet mange af arbejdsopgaverene her på Kilden –  og vi gør vores bedste for at sikre det bedste match eleverne og virksomhederne imellem, så vi skaber de bedste forudsætninger for, at hver enkelt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet under  individuel hensynstagen til arbejdsevner og ressourcer –   med gladee arbejdsgivere og ny medarbejdere som slutresultat.

Eksempler på praktikophold

Det kan være eleven fra Café- og Køkkenlinjen, der bliver praktikant i et bageri og sikrer, at der hele tiden er friskt brød på hylderne. 

Eleven fra Grøn linje, der får praktikophold hos et gartneri og med trænet hånd holder styr på pakkeriet. 

Eller eleven fra Service-linjen, der kommer i praktik på en skole og bliver pedellens højre hånd.  

På den måde handler en praktik både om, at Kildens unge og voksne oplever, hvad de faktisk kan bidrage med samtidig med, at virksomhederne  erfarer, hvilke ,ofte oversete, ressourcer de også kan  få stor gavn og  glæde af  i deres ansættelser.

Sker det, skaber det en kæmpe gevinst – både for den enkelte, der kommer til at bidrage aktivt og for samfundet – både menneskeligt og økonomisk  og aktiverer en masse ressourcer, så alle parter bidrager til et mere rummeligt og mangfoldigt sted at være  for os alle sammen.