afklaringsforløb

Vi tilbyder afklaringsforløb til alle unge mellem 18 og 30 år. Formålet er at afklare den unges fremtidige beskæftigelsesmål og vejen dertil. Forløbet er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer.

Hvordan

Vores afklaringsforløb har stor rummelighed for den enkelte unge – uden at være et behandlingsforløb. Selve forløbet varer i alt 13 uger med mulighed for forlængelse.
Den unge får mulighed for at afprøve de forskellige linjer på Kilden og indgå i de sociale aktiviteter. Der udarbejdes en individuel tilrettelagte handleplan, der blandt andet følger den struktur og indhold, som er gældende for vores andre tilbud på Kilden, kombineret med flere kortere – og længerevarende praktikforløb.

Efter behov tilbydes mentor ordninger, der sætter yderligere fokus på den unges beskæftigelsesmål.

Undervejs bringer vi alle den unges færdigheder i spil gennem bl.a. spændende læringsforløb, daglige meningsfyldte arbejdsopgaver og tæt dialog. På den måde kan vi:

  • dokumentere den unges arbejdsevner og ressourcer
  • skabe klarhed omkring den unges ønsker og muligheder
  • definere og beskrive de videre skridt frem mod målet om selvforsørgelse

Hvor

KILDEN udgør som socialøkonomisk virksomhed den unges base under hele forløbet. Vi kan i den forbindelse tilbyde flere produktionslinjer med forskellige faglærere tilknyttet, men alle med samme pædagogiske udgangspunkt og menneskesyn.Desuden vil der være forskellige individuelle tilrettelagte eksterne praktikker i forløbet –  og der vil være mulighed for at komme med på vores Flyverteam.

Optagelse

Forløbet kræver visitation af kommunen, det vil sige, at den unge er tilknyttet et jobcenter og modtager uddannelseshjælp – og når den unge sammen med sagsbehandleren kan se et brugbart og fremadrettet forløb i afklaringsforløbet vil der blive visiteret hertil. For at komme i betragtning skal den unge som udgangspunkt:

  • være mellem 18 og 30 år
  • være aktivitets- eller uddannelsesparat og dermed modtage uddannelseshjælp
  • være delvis eller helt uafklaret i forhold uddannelse og vejen dertil
  • være ikke-voldelig og kunne trives sammen med andre unge med særlige behov
  • ikke være kørestolsbrugere
  • ikke have nogen form for misbrug

Har du spørgsmål angående forløbet, er du velkommen til at kontakte Kilden på tlf. 60201485