afklaringsforløb

Vi tilbyder afklaringsforløbet KLAR til alle unge mellem 18 og 30 år. Formålet er at afklare den unges fremtidige beskæftigelsesmål og vejen dertil. Forløbet er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer.

Hvordan

KLAR er et afklaringsforløb med stor rummelighed for den enkelte unge – uden at være et behandlingsforløb. Selve forløbet er bygget op omkring en basisdel, en kompetencedel og en udslusningsdel og varer i alt 13 uger.

Undervejs bringer vi alle den unges færdigheder i spil gennem bl.a.  spændende læringsforløb, daglige meningsfyldte arbejdsopgaver, reflekterende udviklingsværktøjer og tæt dialog. På den måde kan vi:

 • dokumentere den unges arbejdsevner og ressourcer
 • skabe klarhed omkring den unges ønsker og muligheder
 • definere og beskrive de videre skridt frem mod målet om selvforsørgelse

Hvor

KILDEN udgør som socialøkonomisk virksomhed den unges base under hele forløbet. Vi kan i den forbindelse tilbyde flere produktionslinjer med forskellige faglærere tilknyttet, men alle med samme pædagogiske udgangspunkt og menneskesyn.Desuden vil der være forskellige individuelle tilrettelagte eksterne praktikker i forløbet –  og et læringsforløb i form af en genbrugs pop-up butik er også en fast del af afklaringsforløbet.

Optagelse

Forløbet kræver visitation af kommunen, det vil sige, at den unge er tilknyttet et jobcenter  og modtager uddannelseshjælp  – og når den unge sammen med sagsbehandleren kan se et brugbart og fremadrettet forløb i KLAR-projektet, vil der blive visiteret hertil. For at komme i betragtning skal den unge som udgangspunkt:

 • være mellem 18 og  30 år
 • være aktivitets- eller uddannelsesparat  og  dermed modtage uddannelseshjælp
 • være  delvis eller  helt uafklaret i forhold uddannelse og vejen dertil
 • være ikke-voldelig og kunne trives sammen med andre unge med særlige behov
 • ikke være kørestolsbrugere
 • ikke have nogen form for misbrug

Download uddybende materiale om basisdelen, komptencedelen og udslusningsdelen på KLAR afklaringsforløbet 

Har du spørgsmål angående forløbet, er du velkommen til at kontakte Kilden på tlf. 60201485

 

Pop-up butikken

I Gilleleje på Nordkysten er vores første POP-UP butik åbnet. Det er sket i samarbejde med Jobcenter Gribskov, og butikken er en del af et læringsforløb under afklaringsforløbet KLAR.

Arbejdet med POP-UP butikken giver de 18-30 årige brugbar og solid indsigt samt konkret jobtræning indenfor:

 • Planlægning og tilrettelæggelse af opstart af butik
 • Regnskab, kasseoptælling/afstemning, fakturaskrivning, kassebog
 • Kalkulering/prisfastsættelse af varer
 • Indretning af butik/Visuel Merchandising
 • Kundebetjening/ kundeservice herunder sprogkunnen ved betjening af de udenlandske turister
 • Botræning – rengøring, indkøb og tilberedning af frokost, økonomi/madbudget, planlægning og struktur på dagen m.m.
 • Ansættelsesvilkår/jobansøgning/samtaler/ kvalifikationer og uddannelse/ ansvar, pligter, mødestabilitet, engagement
 • Personaleledelse, personalemøder, virksomhedskultur
 • Dagligdagen i butikken med orden, rengøring og rutiner

Alle deltagerne har i den grad rykket sig både fagligt og personligt gennem arbejdet med butikken, ligesom de har fået en stor ansvars- og fællesskabsfølelse i forhold til at være en del af en arbejdsplads.

Som sekundær gevinst kender alle i POP-UP butikken nu de lokale, der kommer med varer til os, og som i den grad har budt os velkommen. Vi har også fået et godt forhold til de øvrige butikker og virksomheder i lokalområdet, hvilket er rigtig godt med henblik på kommende praktik- og uddannelsessteder.

 

afklaringsforlob_billeder