Arrangementer, ferie - og fridage...

Særlige arrangementer/aktiviteter samt ferie- og fridage på Kilden 2018/2019

Der sker mange spændende ting på Kilden. I oversigten kan du danne dig et let overblik over de forskellige arrangementer samt ferie- og fridage. Bemærk at oversigten løbende opdateres og at der udsendes særskilte invitationer med yderligere information. Individuelt ugeskema sendes direkte til den unge.

JANUAR 2018
4. Godt nytår og velkommen tilbage
12. STU afslutning (kl. 13-15)
26. Fejring af fødselsdage
FEBRUAR 2018
1. Klub(kl. 14 – 17)
12. – 16. Vinterferie
19.- 21. Temauge – ungdom
23. Fejring af fødselsdage
28. Åbent hus (kl. 13 -16)
MARTS 2018  
2. Klub (kl. 14 – 17)
10. – 11. Ølfestival – Esrum Kloster
19. – 20. Temauge – Det gode værtsskab
23. Fejring af fødselsdage
24. Åbning af Møllecaféen (kl. 11 – 17)
26. – 2. april Påskeferie
APRIL 2018
5. Klub (kl. 14 – 17)
16. – 20. Praktikuge (primært for STU elever)
19. Personaledag – Kilden holder lukket
26. Fejring af fødselsdage.
MAJ 2018
3. Klub (kl. 14 – 17)
9. Sommerudflugt – Bakketur
10. – 11. Fridage grundet Kristi Himmelfarts
21. Fridag grundet 2.Pinsedag
25. Fejring af fødselsdage
28. – 1. juni Temauge – Middelalder
JUNI 2018
4. – 8. Temauge – Middelalder
7. Klub og housewarming (kl. 14 – 19.30) invitation følger
11.- 15. Temauge – Middelalder
16. – 17 Middelalderdage på Esrum Kloster & Møllegård. Se særskilt invitation.
29. Fejring af fødselsdage og sidste skoledag for 10.klasser
JULI 2018  
2. – 6. Frivillig sommerferie uge (skal selv vælge 2 uger i ugerne 27, 28, 31 og 32 udover lukkeugerne i uge 29 og 30)
9. – 13. Frivillig sommerferie uge (skal selv vælge 2 uger i ugerne 27, 28, 31 og 32 udover lukkeugerne i uge 29 og 30)
16. – 20. FERIELUKKET (uge 29 + 30)
23. – 27. FERIELUKKET (uge 29 + 30)
30. – 3. aug. Frivillig sommerferie uge (skal selv vælge 2 uger i ugerne 27, 28, 31 og 32 udover lukkeugerne i uge 29 og 30)
AUGUST 2018  
13 – 17. Velkommen til nye STU elever / introuge (teambuilding)
17. STU afslutning
18. – 19. Høstfestival på Esrum Kloster
30. Fisketur
31. Fejring af fødselsdage
SEPTEMBER 2018  
6. Sommerfest på Kilden
17. – 21. Tema – Botræning og KLAR dig selv + forberedelse til Sverigestur
OKTOBER 2018  
2. – 5. Bo-træning (med 3 overnatninger – Sverigestur)
10. Kilden på messe i Frederiksborghallen og Smagens time på Esrum Kloster
15. – 19. Efterårsferie
26 Fejring af fødselsdage
NOVEMBER 2018  
1. Klubaften (kl. 14 – 18) Halloween med overnatning
2. Oprydning efter Halloween (de som har overnattet på Kilden må gå kl. 9.30, og de som ikke har overnattet møder ind kl. 9 – 14)
15. – 16. Personaledage – Kilden holder lukket
30. Fejring af fødselsdage
DECEMBER 2018  
1. – 2. Julemarked på Esrum Kloster & Møllegård
7. Juletur for alle på Kilden
3. – 19. Temauger (Jul og traditioner)
20. Juleafslutning for forældre og venner af Kilden (kl. 14.00 – 17.00)
21. Oprydning og fri kl. 12 (juleferie)
JANUAR 2019  
7. Godt nytår og velkommen tilbage