målgrupper

Kilden har i dag unge og voksne i STU, LAB, 10.-11. kl., Flyverteam og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. De er dejligt forskellige som mennesker, men har en række fællestræk, som kommende elever og medarbejdere skal kunne se sig selv i.

Vores målgrupper falder typisk inden for forskellige kategorier:

 1. Der dagligt har brug for meget hjælp og støtte, og hvor synlige og mærkbare kompetenceløft og faglig udvikling oftest sker gennem de praktiske rutiner
 2. Som har brug for læringsmiljøer, hvor undervisningen foregår i praksis
 3. Bevidste om deres egen situation og har en grundlæggende interesse i at udvikle deres muligheder
 4. I stand til at indgå i et samarbejde med faglærere, andre ansatte og elever i Kilden, på Esrum Kloster og Nationalpark Kongernes Nordsjælland
 5. I stand til at komme rundt uden brug af kørestol på grund af stedets fysiske rammer
 6. Indforstået med de krav og udviklingsmuligheder, der knytter sig til de publikumsvendte funktioner, som vi tilbyder via Kildens samarbejde med oplevelsesattraktionen Esrum Kloster og Nationalparken Kongernes Nordsjælland
 7. Klar til at respektere forbud mod brug af alkohol og stoffer
 8. Præsentable og med god hygiejne
 9. Uden nogen former for problemer med kriminalitet og misbrug
 10. For denne type elever kan vi tilbyde et ganske særligt miljø, hvor respekten for den enkelte er stor, hvor nye bånd knyttes på kryds og tværs, og hvor eleverne og medarbejderne rykker sig mere end de selv og deres pårørende ofte troede muligt.

  Velkommen til!