elever

Kilden  har i dag 25 unge mennesker i STU, LAB, 10.-11. kl. og 103 tilbud. De er dejligt forskellige som mennesker, men har en række fællestræk, som kommende elever skal kunne se sig selv i.

Vores elever falder typisk inden for en af disse kategorier:

 1. Elever, der dagligt har brug for meget hjælp og støtte, og hvor synlige og mærkbare kompetenceløft og  faglig udvikling  oftest sker gennem de praktiske rutiner
 2. Elever, der har en intelligens, der ligger i den lavere skala indenfor normalområdet – og dermed kun kan indlære begrænset teoretisk viden og har brug for at undervisningen foregår i praksis
 3. Elever, der har en intelligens inden for normalområdet og gerne vil have faglig viden, men af forskellige årsager ikke kan deltage i det normale uddannelsessystem
 4. Diagnosticeret med ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder), Autisme/asperger, OCD (obsessive-compulsive disorder), fragilt x-syndrom, CDL (Cornelia de lange), tourette, m.fl.

Desuden er vores elever:

 • Bevidste om deres egen situation og har en grundlæggende interesse i at udvikle deres muligheder
 • I stand til at indgå i et samarbejde med faglærere, andre ansatte og elever i Kilden og på Esrum Kloster
 • I stand til at komme rundt uden brug af kørestol på grund af stedets fysiske rammer
 • Indforstået med de krav og udviklingsmuligheder, der knytter sig til de publikumsvendte funktioner, som vi tilbyder via Kildens samarbejde med oplevelsesattraktionen Esrum Kloster
 • klar til at respektere forbud mod brug af alkohol og stoffer
 • præsentable og med god hygiejne
 • uden nogen former for problemer med kriminalitet og misbrug

For denne type elever kan vi tilbyde et ganske særligt miljø, hvor respekten for den enkelte er stor, hvor nye bånd knyttes på kryds og tværs, og hvor eleverne rykker sig mere end de selv og deres pårørende ofte troede muligt.

Velkommen til!