mentoring

Mentoring

Kilden tilbyder mentorordning til de unge i uddannelse, afklaring og praktik på Kilden. Det sker enten via et samarbejde med kommunen eller som en fast tilknyttet mentor fra Kilden, der oftest er i kombination med faglærerrollen i et individuelt forløb og desuden i en fastsat aftalt tidsperiode.

En mentor er en voksen og erfaren person, der kan give råd og vejledning til en anden person, kaldet mentee, som har brug for en styring til at komme sikkert og godt gennem de udfordringer, der måtte være i den pågældende periode.

En mentor er kendetegnende ved:

  • at have interesse i at hjælpe andre til at få succes
  • at have megen erfaring og viden – og være kompetent til at give sine erfaringer videre og god til at forklare, så det er til at forstå
  • at have stort engagement og være interesseret i sine medmennesker ved at vise omsorg og forståelse for andre, men ikke være intimiderende
  • at være troværdig og en, man kan være fortrolig med
  • at være ærlig og dermed give ærlige svar på den gode måde
  • at være god til at lytte aktivt uden at afbryde og kunne stille de gode afklarende spørgsmål
  • at have indfølingsevne og kunne forstå og anerkende en andens oplevelse, uden at skulle tilføje sine egne historier
  • at være vejledende, men også evne at holde sig tilbage og afveje, hvad der er tilpas vejledning; ingen er eksperter i andres liv, og derfor skal mentee også tage sine egne beslutninger med de fejl og succeser, det måtte give som afkast

En mentor er med til, at mentee opnår størst mulig livsduelighed med størst mulig livskvalitet!