flyverteam

Flyverteam

Kildens Flyverteam er et spændende projekt, der henvender sig til medarbejdere i beskyttet beskæftigelse og unge i LAB-forløb.

Formålet med Flyverteamet er at hjælpe og afklare den enkelte til en beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked med henblik på en fast ansættelse på særlige vilkår.

Med den rette støtte og coaching afklarer vi den enkeltes personlige, faglige og sociale kompetencer og ressourcer direkte ude i virksomhederne.
Et team bestående af flere unge og medarbejdere møder fast op i de forskellige virksomheder sammen med en faglærer/coach fra Kilden. Her bliver de trænet i at møde op på en arbejdsplads, indgå i virksomhedens arbejdskultur og -regler samt løse forskelligartede driftsopgaver, som virksomheden har brug for.

Hver enkelt coaches, så dennes ressourcer bruges bedst muligt. Når de grundlæggende forudsætninger er i orden, arbejdes der med udviklingsmål for den enkelte. Ved at arbejde med træning af kompetencer til de akutelle jobs har Flyverteamet banet vejen for mange unge og medarbejdere med særlige udfordringer til et fastere arbejdsliv i form af eksempelvis faste skånejobs med løntilskud.